Färg 1:an

Teknos

Färg 1:an´s  Teknos sortiment

  UTOMHUS
  Nordica System Vattenburen Lösningsmedelburen Putsfärg Olja/Lack/Lasyr Kemi
G
R
U
N
D
O
L
J
A
Nordica Grundolja Tom Tom Tom Tom Biokleen Alg & Mögel
  Nordica Grundolja         Biokleen
Alg & Mögel
G
R
U
N
D
F
Ä
R
G
Nordica Utegrund Tom Utegrund Tom   Biokleen Fasadtvätt
  Nordica Utegrund   Utegrund     Biokleen
Fasadtvätt
T
Ä
C
K
F
Ä
R
G
Nordica Eko Woodex Täcklasyr Aqua Fönsterfärg      
  Nordica Eko Woodex Täcklasyr
Aqua
Fönsterfärg      
T
Ä
C
K
F
Ä
R
G
  Tranemo Rödfärg Ranch Husfärg Siloksan Woodex Träolja Tom
    Tranemo Rödfärg Ranch Husfärg Siloksan Woodex Träolja  
  Tom   Kirjo Rostskydd Tom Tom Tom
      Kirjo Rostskydd      
  INNOMHUS
  Väggfärg Golvfärg Lackfärg      
  Biora 3 Tom Tom Tom Tom  
  Biora 3          
  Biora 7 Tom Futura 40 Tom Tom Tom
  Biora 7   Futura 40      
  Biora 20 Teknofloor 2K Futura 90 Tom Tom Tom
  Biora 20 Teknofloor 2K Futura 90      
  SPECIALFÄRG
  Väggfärg Asfaltslack        
  Ranch Stallfärg Ranch Ladugårdslack Tom Tom Tom Tom
  Ranch Stallfärg Ranch
Ladugårdslack
       
  Ranch Exklusiv Tom Tom Tom Tom Tom
  Ranch Exklusiv          
  Ranch Aqua 50 Tom Tom Tom Tom Tom
  Ranch Aqua 50